Rådgivning

Valg av treslag

Rådgiving i forbindelse med hvilke trær som egner seg best på aktuelt voksested. Kundens ønsker kombinert med lokale forhold som forurensning, lystilgang, jordkvalitet og tilgjengelig voksevolum over og under bakkenivå.

Nabosaker

Rådgivning i forhold til naboens trær som vurderes som risikofulle eller til betydelig ulempe.

Trær som landskapselement

Vurdering av trærs plassering og fremtidige virkning på nærmiljø sett i sammenheng med treets egenskaper og stedets værmessige kvaliteter.

Driftsplaner

Langsiktig planlegging vedrørende trær med anbefalinger om hyppighet og konkrete tiltak