Foto: Harald Bratseth

Sikring av trær i anleggsområder

Sikringssplan hvor anleggarbeid kan innebære risiko for at trær blir skadet. Det er ofte aktuelt at trepleier er tilstede på arbeidsstedet når selve anleggsarbeidet pågår.