Foto: Liv-Rand Lund

Trepleie – Fjerning av trær

Tradisjonell praktisk trepleie som beskjæring, kroneforming, rotbeskjæring og sikring.

Felling av enkelttrær/grupper av trær samt områderydding. Trær og greiner fjernes i sin helhet eller flises på stedet.